[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
CEO ผู้บริหาร KM <<<<Knowledge Exchange Website>>>> ประเด็นยอดนิยม

นายสุพจน์ เจียมใจ
ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ยินดีต้อนรับสู่ http://kmbr1.nitesbr1.org
เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1


การพัฒนาครูเพื่อจัดก....
รายงานการประเมินโครง....
โรงเรียนในโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการ ข่าว ภาพกิจกรรม ปฏิทิน ดาวน์โหลด
สมาชิกทั้งหมด 18
ลิ้งค์น่าสนใจ
แผนการจัดการความรู้  
สถิติการใช้งาน
5 อันดับผู้ใช้สูงสุด
 นายทวีรัตน์ เทพนะ 39
 วิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์ 3
 นายสุภักดิ์ วรชัย 3
 นางสุจิตรา จูมสีมา 2
 นายรังสฤษดิ์ พลอามาตย์ 2
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
6 คน
สถิติเดือนนี้
201 คน
สถิติปีนี้
1918 คน
สถิติทั้งหมด
13457 คน

ขุมความรู้ แหล่งรวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การจัดการเรียนการสอนทางไกลดาวเทียม
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพร....
ทำบุญหอประชุม สพป.บร.1 (15 ธ.ค.57)....
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมการจัดทำเว็บไซด์การจั....
ทดสอบการส่งรายการนำเสนอผลงานผ่านระบบการจ....
ภาพกิจกรรม แหล่งรวบรวมภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้


         การแลกเปลี่ยนความรู้ในห้องเรียน


         การแลกเปลี่ยนความรู้การจัดทำหนังสือเลิ่มเล็ก โรงเรียนวัดบ้านกะหาด

Knowledge New แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ

การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการ
    โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ โดยนางสุจิตรา จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดการเรียนรู้แบบบูรณ.....อ่านต่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
    รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม.....อ่านต่อ
   

ดาวน์โหลด แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้และโปรแกรมน่าสนใจ

TOP 5 ความรู้โรงเรียนในโครงการ
โปรแกรมน่าสนใจ ( 865 / )
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf